Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50547 Library:50625 in /home/users/A005450/magentaplayground.be/www.magentaplayground.be/wp-includes/wp-db.php on line 1387
Wat is het verschil tussen "loopbaanpacht" en "lange pacht" | Landbouwgrond Te KoopLandbouwgrond Te Koop
Menu Filter

Wat is het verschil tussen “loopbaanpacht” en “lange pacht”

Wat is een “loopbaanpacht”?

Artikel 8,§ 3  van de Pachtwet stelt dat in afwijking van artikel 4 de partijen een loopbaanpacht kunnen afsluiten. De loopbaanpacht wordt afgesloten voor een vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter vijfenzestig jaar zal zijn en de huidige leeftijd van de kandidaat-pachter. Deze vaste periode moet minstens zevenentwintig jaar omvatten. In het geval er meerder pachters zijn, wordt de vaste duur berekend volgens de leeftijd van de jongste medepachter.

Op het einde van een loopbaanpacht kan de verpachter van rechtswege vrij over zijn goed beschikken zonder dat de pachter zich hiertegen kan verzetten. Onderpacht en pachtoverdracht zijn mogelijk zonder dat echter hierdoor de vaste duur overschreden kan worden. Wanneer de pachter in het bezit van het goed wordt gelaten na het einde van de loopbaanpacht, wordt de loopbaanpacht stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar.

Een authentieke akte is bij de loopbaanpacht niet vereist. In theorie is er zelfs geen onderhandse akte noodzakelijk, doch het spreekt voor zich dat het beter is een akte op te stellen om latere bewijsmoeilijkheden te voorkomen.

Wat betreft de pachtprijs is het zo dat deze (op basis van artikel 4, § 2 van de Wet op beperking van de pachtprijzen) mag en kan verhoogd worden met de helft voor de gronden en een kwart voor gebouwen.

Wat is een “lange pacht”?

Een “lange pacht” wordt afgesloten voor een termijn van ten minste 27 jaar. Hier wordt dus niet gekeken naar de leeftijd van de pachter. Op het einde van de duurtijd moet er, in tegenstelling tot de loopbaanpacht, wel een opzegging gegeven worden door de verpachter indien hij over zijn goed wenst te beschikken. De opzeggingstermijn bedraagt minstens 3 jaar en hoogstens 4 jaar. Pachtoverdracht en onderpacht blijven mogelijk, zonder echter ook de duurtijd van de pacht kan overschreden worden. Verder zijn hier ook alle regels van de Pachtwet van toepassing.

Indien er na het verloop van de pachttijd geen opzegging volgt, dan komt de pachter terecht in een tweede pachtperiode. Deze lange pacht neemt dus geen einde na het het verloop van de afgesproken duurtijd van ten minste 27 jaar. Er moet steeds een opzegging gegeven worden wil men aan de “lange pacht” een einde maken (dit in tegenstelling tot de loopbaanpacht).

Ook hier is het mogelijk om de pachtprijs te verhogen met de helft voor de gronden en een kwart voor gebouwen.

Bronvermelding

Tastenoye Solange, (2011), Pacht, vragen uit de praktijk, Kortrijk-Heule, Uitgeverij UGA, 9, pg 93-94