Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50547 Library:50625 in /home/users/A005450/magentaplayground.be/www.magentaplayground.be/wp-includes/wp-db.php on line 1387
Paardenhouderij hengelt naar uitbreiding van pachtwetLandbouwgrond Te Koop
Menu Filter

Paardenhouderij hengelt naar uitbreiding van Pachtwet!

Het Vlaams Paardenloket reageert namens de paardenhouderij verheugd op het nieuwe regeerakkoord. Daarin krijgt de sector erkenning als recreatieve en economische actor op het platteland, en belooft de Vlaamse regering ondersteuning. Voor de verkiezingen had de Vlaamse Confederatie van het Paard de aandacht van beleidsmakers op de sector gevestigd. Op haar wensenlijstje staan onder meer duidelijke normen inzake ruimtelijke ordening, maximaal voor paarden toegankelijke natuurgebieden en jachtpaden, het wegwerken van het concurrentieel nadeel inzake fiscaliteit en BTW en een uitbreiding van de Pachtwet tot professionele paardenhouderijen.

Het Vlaams Paardenloket leidt uit het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse bestuursploeg af dat de regering achter de paardensector staat. “Het is niet de eerste keer dat de paardenhouderij in het regeerakkoord vermeld staat. Ook tijdens de vorige legislatuur was dit het geval. Bovendien voegde de regering de daad bij het woord. Het Vlaams Paardenloket werd verder uitgebouwd. Diverse projecten, bedrijven en organisaties ontvingen ondersteuning. Het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij kreeg de nodige aandacht, enzovoort.” De sector zegt dan ook dat zij vertrouwt op een voortzetting van “de vruchtbare relatie die ze de laatste jaren met de Vlaamse overheid wist op te bouwen”.

Benieuwd naar de specifieke beleidswensen van de paardensector voor de komende regeerperiode nemen we het memorandum van de Vlaamse Confederatie van het Paard ter hand. Daarin wordt in de eerste plaats naar continuïteit gestreefd, door bijvoorbeeld aan te dringen op de uitvoering en actualisering van het Vlaams actieplan voor de paardenhouderij. Voor een aantal thema’s wordt een extra inspanning vanwege de beleidsmakers gevraagd. Dat heeft dan te maken met de raakvlakken tussen paardenhouderij en ruimtelijke ordening, veilig verkeer, de pachtwetgeving, natuurinrichting, dierenwelzijn, fiscaliteit, enz.

Gelet op de aanspraak die paardenhouderij op (schaarse) landbouwgrond maakt, springen de wensen van de sector inzake pacht in het oog. Volgens vaste rechtspraak valt enkel de fokkerij van trekpaarden onder het toepassingsgebied van de Pachtwet. Een achterhaald standpunt, als je het de paardensector vraagt. Die is er voorstander van om pachtcontracten uit te breiden tot grondgebonden paardenhouderijen met een winstoogmerk, ongeacht of dat nu in hoofd- dan wel bijberoep is. Het zou gaan om paardenhouders die veulens fokken voor de verkoop of paarden opleiden om ze met meerwaarde te verkopen.

Bovenstaande wens is nog maar net geformuleerd en de sector lijkt al beducht voor de mogelijke negatieve gevolgen. Het memorandum bevat namelijk volgende bedenking: “Een uitbreiding van de pachtwet zou met zich kunnen meebrengen dat grondeigenaars die nu onder geen beding willen verhuren aan landbouwers zich ook argwanender zouden opstellen tegenover paardenhouders. In de huidige situatie voelen ze zich vrij met paardenhouders huurovereenkomsten af te sluiten waarbij zij zelf op een redelijke termijn een opzegging kunnen geven en ook vrij de huurprijs kunnen overeenkomen.”

Bron: VILT – artikel 13/08/14 – www.vilt.be