Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50547 Library:50625 in /home/users/A005450/magentaplayground.be/www.magentaplayground.be/wp-includes/wp-db.php on line 1387
Hoe wordt de prijs van landbouwgrond bepaald | Landbouwgrond Te KoopLandbouwgrond Te Koop
Menu Filter

Hoe wordt de prijs van landbouwgrond bepaald

Voorbeeld van een taxatierapport of waardebepaling van landbouwgrond.

Hoe wordt de prijs van landbouwgrond bepaald?

Deze zijn afhankelijk van verschillende factoren:

Oppervlakte landbouwgrond?

Provincie? Gemeente?

Soort landbouwgrond?

 • Akker
 • Weide
 • Boomgaard
 • Braakliggende grond
 • Bos
 • Plantage voor fruitteelt

Bestemming landbouwgrond?

 • Agrarisch
 • waardevol agrarisch
 • Natuurgebied
 • Vogelrichtlijngebied

Bodemtextuur?

 • Zand
 • Leem
 • Zandleem
 • Klei

Pachtwijze?

 • Landpacht
 • Erfpacht
 • Seizoenspacht
 • Vrij van pacht
 • Verhuurd
 • Vrij van huur

Bereikbaarheid van de landbouwgrond?

 • Ingesloten
 • Straatzijde

Venale waarde en gevoelswaarde?

Voorbeeld taxatierapport van twee percelen akkerland omgeving West-Vlaanderen

1) LUCHTFOTO’S

LUCHTFOTO 1

LUCHTFOTO 2

2) KADASTERPLAN

KADASTERPLAN

3) LIGGING INRICHTING VOLGENS GEWESTPLAN

GEWESTPLAN 1

GEWESTPLAN 2

De gronden zijn deels gelegen in landschappelijk waardevol gebied en deels in agrarisch gebied met ecologisch belang.

4) LIGGING INRICHTING VOLGENS NATURA 2000

NATURA 2000 - 1

NATURA 2000 - 2

De percelen liggen deels in habitatrichtlijngebied, maar niet in vogelrichtlijngebied.

5) LIGGING INRICHTING VOLGENS VEN/VON GEBIEDEN

VEN-VON

De percelen liggen niet in een VEN of IVON gebied of in de omgeving van een dergelijk gebied.

6) LIGGING INRICHTING VOLGENS WATERTOETS

WATERTOETS

De percelen liggen deels in een niet overstromingsgevoelig gebied, deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en deels in effectief overstromingsgevoelig gebied.

7) LIGGING INRICHTING VOLGENS BODEMKAART

BODEMKAART

De percelen zijn gelegen in de zandstreek. De bodem is deels geclassificeerd als matig natte licht zandleembodem, deels als natte licht zandleembodem en grotendeels als matig droge lemige zandbodem.

OVERZICHT PERCEEL 1

 • Oppervlakte bedraagt 2,32 Hectare
 • Gelegen aan …
 • Deels gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • Circa 1,20 Hectare ligt in agrarisch gebied met ecologisch belang
 • Circa 1,20 Hectare ligt in een habitatrichtlijngebied
 • Gelegen in de Zandstreek
 • Akkerland
 • Ingesloten, bereikbaar via een recht van doorgang
 • Vrij van gebruik

OVERZICHT PERCEEL 2

 • Oppervlakte bedraagt 4,43 Hectare
 • Deels gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
 • Circa 1,89 Hectare ligt in agrarisch gebied met ecologisch belang
 • Circa 1,5 Hectare ligt in een habitatrichtlijngebied
 • Gelegen in de Zandstreek
 • Akkerland
 • Vrij van gebruik

WAARDERING

Perceel 1:

50.000 euro/Ha

116.000 euro

Perceel 2:

75.000 euro/Ha

332.250 euro

TOTAAL:

66.407 euro/Ha

448.250 euro

Noot: Op korte termijn heeft de ligging van de percelen deels in het agrarisch gebied met ecologisch belang en deels in habitatrichtlijngebied geen of slechts een geringe meerwaarde. Echter kan dit op (middel) langere termijn, met de uitwerking van de niet herbevestigde agrarische gebieden toch wel een belangrijke impact op de functie en dus ook de waarde hebben.

Zoals u merkt is een waardebepaling van een landbouwgrond niet eenvoudig.

Hebt u ook geen idee wat uw grond waard is of twijfelt u aan de juiste prijs? Vraag uw waardebepaling of taxatierapport aan via het contactformulier op onze website en laat uw grond schatten door onze onafhankelijke specialisten ter zake.